Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 48 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Tήξη και πήξη

5ο ΘΕΜΑ: Το φαινόμενο της πήξης (μετατροπή υγρού σε στερεό) είναι αντίστροφο του φαινομένου της τήξης. Η θερμοκρασία που αρχίζει η πήξη ενός υγρού είναι ίση με την θερμοκρασία που αρχίζει η τήξη του.

Πειράματα

1. Το νερό γίνεται πάγος.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1.
Ας κολλήσουμε δυο κομμάτια πάγου με τα χέρια μας.

Γνωρίζετε ότι...


Πείραμα 1: Το νερό γίνεται πάγος.

Υλικά:
Ένα μεγάλο δοχείο κατά προτίμηση κεραμικό, μερικά κομμάτια φελιζόλ, δύο χαρτονάκια, μια λεκάνη, ένα μεταλλικό κουτί, ένα θερμόμετρο, πολλά παγάκια, μπόλικο αλάτι, νερό.

Εκτέλεση: Βάζουμε μέσα στο δοχείο από κεραμικό τα κομμάτια του φελιζόλ και τοποθετούμε ανάμεσά τους την λεκάνη. Γεμίζουμε την λεκάνη με τα παγάκια ρίχνοντας μέσα το αλάτι. Ύστερα βάζουμε το μεταλλικό κουτί με το νερό μέσα στην λεκάνη και βυθίζουμε στο νερό το θερμόμετρο.Παρατηρώντας το θερμόμετρο βλέπουμε πως μεταβάλλεται η θερμοκρασία του νερού.
Το νερό μέσα στο μεταλλικό δοχείο αρχίζει να ψύχεται μέχρι η θερμοκρασία του φτάσει τους 0oC. Tότε το νερό αρχίζει να μετατρέπεται σε πάγο. Όσο συνυπάρχουν νερό και πάγος μέσα στο δοχείο το θερμόμετρο δείχνει σταθερά την ίδια θερμοκρασία.

Συμπεράσματα: Όταν ένα υγρό ψύχεται μετατρέπεται σε στερεό.

Κατά την διάρκεια μετατροπής του υγρού σε στερεό (δηλ. να συνυπάρχουν και οι δύο φάσεις) η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και λέγεται θερμοκρασία πήξεως. Η θερμοκρασία πήξεως είναι ίση με την θερμοκρασία τήξεως, χαρακτηριστική για κάθε σώμα.

Παρατηρήσεις: Στο προηγούμενο συμπέρασμα καταλήγουμε πειραματικά.