Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 42 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων

Tήξη και πήξη

Εξαέρωση

Υγροποίηση

ΕξάχνωσηΕισαγωγή

Η ύλη παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις στερεά, υγρά και αέρια. Γενικά δεχόμαστε ότι: στερεά είναι τα σώματα που έχουν καθορισμένο όγκο και σχήμα, υγρά αυτά που έχουν μόνο καθορισμένο όγκο και παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει και αέρια τα σώματα που δεν έχουν καθορισμένο ούτε όγκο ούτε σχήμα.

Η φάση που παρουσιάζεται ένα σώμα εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης που επικρατούν. Αν αυτές μεταβληθούν μπορεί το σώμα να μετατραπεί από την μια φάση στην άλλη.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το νερό. Κατά την διάρκεια του χειμώνα, οι υδρατμοί που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα (νερό σε αέρια κατάσταση) συμπυκνώνονται λόγω ψύξης στα ανώτερα ψυχρά στρώματα της ατμόσφαιρας και πέφτουν στο έδαφος υπό μορφή βροχής. Το νερό ρέει στην επιφάνεια της γης μέχρι να μετατραπεί πάλι σε υδρατμούς (κύκλος του νερού).