Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 4 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμοκρασία και η μέτρησή της

1ο ΘΕΜΑ: Η εκτίμηση της θερμικής κατάστασης
ενός σώματος χωρίς όργανα είναι υποκειμενική.


Πειράματα
1. Η αφή μας ξεγελά...

2. Το μπέρδεμα συνεχίζεται.

Πείραμα 1: Η αφή μας ξεγελά...

Υλικά: Ένα κομμάτι ξύλο, ένα κομμάτι μέταλλο.

Εκτέλεση: Παίρνουμε τα δύο αντικείμενα, το μεταλλικό και το ξύλινο που έχουν την ίδια θερμική κατάσταση (βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον). Κρατάμε με το ένα χέρι το μεταλλικό και με το άλλο χέρι το ξύλινο.
Έχουμε την ίδια αίσθηση και για τα δύο σώματα;
Ποιο από τα δύο μας δίνει την εντύπωση ότι είναι θερμότερο;Συμπεραίνουμε: Η εντύπωση που μας δημιουργείται λόγω αφής για την θερμική κατάσταση είναι απατηλή.

Παρατήρηση: Η διαφορά φαίνεται καλύτερα αν το περιβάλλον (το ίδιο και για τα δύο σώματα) είναι πολύ κρύο ή πολύ θερμό. Μπορούμε δηλ. να τα έχουμε βάλει προηγουμένως μέσα στο ψυγείο ή να τα έχουμε αφήσει στον ήλιο μια καλοκαιρινή μέρα.