Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 40 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή αερίων

2ο ΘΕΜΑ: Ο ζεστός αέρας θερμαινόμενος γίνεται ελαφρύτερος .

Πειράματα

1. Ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1.
Ας φτιάξουμε μια καμινάδα.Απαντήσεις

1. Γιατί ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος από τον περιβάλλοντα αέρα.

2. Ο ατμόσφαιρας αέρας θερμαινόμενος σε μια περιοχή εξ αιτίας της θερμοκρασίας του εδάφους διαστέλλεται γίνεται ελαφρύτερος και ανεβαίνει προς τα επάνω. Άλλες ψυχρές αέριες μάζες τείνουν να καταλάβουν το κενό που έχει δημιουργηθεί με αποτέλεσμα την δημιουργία των ανέμων.

3. Ο αέρας μέσα στο μπαλόνι θερμαινόμενος διαστέλλεται με αποτέλεσμα να σπάει το μπαλόνι. Βέβαια το μπαλόνι μπορεί και να καεί αν ακουμπήσει πάνω στη θερμάστρα.

4. Γιατί το αέριο που βρίσκεται μέσα στο δοχείο κοντά στην πηγή θερμότητας, διαστέλλεται και έχουμε πιθανότητα έκρηξης.

5. Γιατί αλλιώς θα σπάσουν από την πίεση που δέχονται από τον αέρα και το νερό που περιέχουν, που θερμαινόμενα διαστέλλονται.

6. Ο συντελεστής διαστολής του αέρα είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τους συντελεστές των υγρών και αυτοί μεγαλύτεροι σε σχέση με τους συντελεστές των στερεών. Αυτό σημαίνει ότι τα αέρια διαστέλλονται πολύ περισσότερο από ότι τα υγρά και τα υγρά περισσότερο από τα στερεά, για την ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας.