Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 35 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή αερίων

1ο ΘΕΜΑ: Τα αέρια θερμαινόμενα διαστέλλονται.

Πειράματα
1.
Η σταγόνα του λαδιού φεύγει θερμαίνοντας την φιάλη.

2. Ας φουσκώσουμε το μπαλόνι με το ζεστό νερό.

Πείραμα 1: Η σταγόνα του λαδιού φεύγει θερμαίνοντας την φιάλη.

Υλικά:
Μια φιάλη, ένα πώμα, ένα γυάλινο λεπτό σωλήνα, μια σταγόνα λάδι, τα χέρια σου.

Εκτέλεση: Τοποθετούμε τη φιάλη οριζόντια, όπως στο σχήμα. Περνούμε στο φελλό τον γυάλινο σωλήνα. Στην άκρη του σωλήνα βάζουμε την σταγόνα το λάδι και αυτό το άκρύο το περνούμε με προσοχή μέσα στη φιάλη. Κλείνουμε την φιάλη με το πώμα.

Κρατάμε με ζεστά τα χέρια την φιάλη και θα δούμε την σταγόνα το λάδι να απομακρύνεται μέσα στο σωλήνα. Αν δε ζεστάνουμε τη φιάλη μ' ένα κερί ή μ' ένα καμινέτο (προσοχή μην σπάσεις την φιάλη αν δεν είναι pyrex) τότε η σταγόνα το λάδι θα εκτοξευθεί έξω από τον σωλήνα.Συμπεράσματα: Ο αέρας μέσα στην φιάλη όταν θερμαίνεται διαστέλλεται με αποτέλεσμα να απομακρύνει τη σταγόνα του λαδιού.

Παρατηρήσεις: Στο πείραμα αυτό στηρίζεται η λειτουργία του θερμομέτρου λαδιού. Τα θερμόμετρα λαδιού είναι τα ακριβέστερα και ακριβότερα θερμόμετρα.