Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 34 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή αερίων

1ο ΘΕΜΑ: Τα αέρια θερμαινόμενα διαστέλλονται.

Πειράματα
1.
Η σταγόνα του λαδιού φεύγει θερμαίνοντας την φιάλη.

2. Ας φουσκώσουμε το μπαλόνι με το ζεστό νερό.