Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 33 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή αερίων

1ο ΘΕΜΑ: Τα αέρια θερμαινόμενα διαστέλλονται.

2ο ΘΕΜΑ: Ο ζεστός αέρας θερμαινόμενος γίνεται ελαφρύτερος.
Εισαγωγή

Όπως τα στερεά και τα υγρά έτσι και τα αέρια θερμαινόμενα διαστέλλονται και ψυχόμενα συστέλλονται. Η μεταβολή των αερίων, για δεδομένη μεταβολή της θερμοκρασίας, είναι πολύ μεγαλύτερη της μεταβολής των στερεών και των υγρών.

Μεγάλη σημασία για τα αέρια, εκτός από την μεταβολή του όγκου τους σε σχέση με την θερμοκρασία, έχει και η μεταβολή της πίεσης τους. Ο Charles και ο Gay Lussac ήταν δύο Γάλλοι επιστήμονες που ασχολήθηκαν ταυτόχρονα με τη διαστολή των αερίων.