Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 32 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή υγρών

4ο ΘΕΜΑ: Ανωμαλία διαστολής του νερού.

Πειράματα
1. Το νερό ακολουθεί τον δικό του ρυθμό.

2. Ο πάγος επιπλέει.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...


Γνωρίζετε ότι...

Η ασυνήθιστη συμπεριφορά του νερού κατά την ψύξη του έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φύση. Το νερό π.χ. μιας λίμνης το χειμώνα ψύχεται μέχρι να αποκτήσει όλο θερμοκρασία +4oC. Όταν η ψύξη συνεχιστεί τα επιφανειακά στρώματα αποκτούν θερμοκρασία π.χ. +3oC, οπότε γίνονται ελαφρότερα από τα βαθύτερα που παραμένουν στους +4oC. Έτσι τα ψυχρότερα παραμένουν στην επιφάνεια κι αν κάποια στιγμή μετατραπούν σε πάγο λόγω καιρικών συνθηκών, ο πάγος αυτός θα επιπλέει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της ζωής (φυτικής και ζωικής) μέσα στις θάλασσες, τους ωκεανούς, τις λίμνες κ.λ.π.