Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 31 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή υγρών

4ο ΘΕΜΑ: Ανωμαλία διαστολής του νερού.

Πειράματα
1. Το νερό ακολουθεί τον δικό του ρυθμό.

2. Ο πάγος επιπλέει.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...


Απαντήσεις

1. Γιατί η συμπεριφορά του όσον αφορά τις μεταβολές της θερμοκρασίας δεν είναι σταθερή.

2. Εξ αιτίας της παγωνιάς το νερό μέσα στους σωλήνες θα παγώσει, δηλ. ο όγκος του θα αυξηθεί, και επομένως υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν οι σωλήνες.

3. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το κουτί από την αύξηση του όγκου του υγρού όταν παγώσει.

4. Το παγόβουνο επιπλέει γιατί ο πάγος έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό.