Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 3 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμοκρασία και η μέτρησή της

1ο ΘΕΜΑ: Η εκτίμηση της θερμικής κατάστασης
ενός σώματος χωρίς όργανα είναι υποκειμενική.


Πειράματα
1. Η αφή μας ξεγελά...

2. Το μπέρδεμα συνεχίζεται.

Εισαγωγή

Ένας απλός τρόπος να καταλάβουμε αν ένα σώμα είναι κρύο, ζεστό ή χλιαρό είναι να το ακουμπήσουμε με το χέρι μας. Η μάνα ακουμπά το χέρι της στο μέτωπο του παιδιού της για να καταλάβει αν έχει πυρετό. Η νοικοκυρά ακουμπούσε το χέρι της πάνω στο "σίδερο με τα κάρβουνα" που χρησιμοποιούσε να σιδερώσει τα ρούχα, για να καταλάβει αν ήταν έτοιμο για το σιδέρωμα.
Είναι όμως πάντα αυτός ο τρόπος ο ποιό κατάλληλος για να προσδιορίσουμε αν ένα σώμα είναι κρύο, ζεστό ή χλιαρό; Ασφαλώς όχι.