Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 29 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή υγρών

4ο ΘΕΜΑ: Ανωμαλία διαστολής του νερού.

Πειράματα
1. Το νερό ακολουθεί τον δικό του ρυθμό.

2. Ο πάγος επιπλέει.

Ερωτήσεις

Γνωρίζετε ότι...

Πείραμα 2: Ο πάγος επιπλέει.

Υλικά:
Μια λεκάνη αρκετά βαθιά, νερό, παγάκια, ένα θερμόμετρο

Εκτέλεση: Γεμίζουμε την λεκάνη με το νερό και κατόπιν, βάζουμε μέσα σ' αυτό πολύ μικρά κομματάκια πάγου, ώστε να σχηματιστεί στρώμα πάχους, π.χ. 2 εκ. Μετά από λίγο χρόνο βάζουμε μέσα στο νερό το θερμόμετρο και θα πιστοποιήσουμε ότι στο στρώμα της ελεύθερης επιφάνειας του νερού η θερμοκρασία είναι 0oC ενώ στον πυθμένα είναι περίπου +4oC.Συμπεράσματα: Το νερό παρουσιάζει την μεγαλύτερη πυκνότητα στους +4oC και επομένως το νερό των +4oC είναι βαρύτερο από τον πάγο των 0oC.

Παρατηρήσεις: Η λεκάνη πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη για να αποφεύγονται οι δονήσεις.