Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 25 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή υγρών

2ο ΘΕΜΑ: Το κάθε υγρό για δεδομένη μεταβολή της θερμοκρασίας παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή στον όγκο του δηλ. και στα υγρά η φύση τους παίζει σημαντικό ρόλο.

Πειράματα

1. Το κάθε υγρό ανεβαίνει σε διαφορετικό ύψος.

Πείραμα 1:Το κάθε υγρό ανεβαίνει σε διαφορετικό ύψος.

Υλικά:
Δύο φιάλες, δύο σωλήνες λεπτοί, δύο πώματα, οινόπνευμα, ξύδι ή κρασί, μια λεκάνη, μια πηγή θέρμανσης, νερό.Εκτέλεση: Γεμίζουμε την μια φιάλη με το οινόπνευμα και την άλλη με το ξύδι. Περνούμε τους δύο λεπτούς σωλήνες στα πώματα και σκεπάζουμε τις φιάλες. Τοποθετούμε και τις δύο φιάλες μέσα στην λεκάνη με το νερό που θερμαίνουμε. Περιμένουμε λίγο.

Συμπεράσματα: Τι παρατηρείτε;
Το κάθε υγρό ανεβαίνει σε διαφορετικό ύψος μέσα στον σωλήνα. Η διαστολή των υγρών εξαρτάται από την φύση τους.