Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 23 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή υγρών

1ο ΘΕΜΑ: Τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται.

Πειράματα

1. Τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται.

Πείραμα 1: Τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται.

Υλικά:
Νερό, λίγο υπερμαγγανικό κάλι ή λίγο μελάνι ή άλλη χρωστική ουσία, μια γυάλινη φιάλη, ένα πώμα, ένας λεπτός σωλήνας, ένα γκαζάκι.

Εκτέλεση: Γεμίζουμε την γυάλινη φιάλη με το νερό που έχουμε διαλύσει το υπερμαγγανικό κάλι. Κλείνουμε το στόμιο με το πώμα μέσα από το οποίο περνάει ο σωλήνας και θερμαίνουμε την φιάλη (το στόμιο του σωλήνα πρέπει να είναι μέσα στο διάλυμα). Η στάθμη του διαλύματος στο σωλήνα αρχίζει, να ανεβαίνει.
Όταν ανέβει αρκετά το διάλυμα μέσα στο σωλήνα, απομακρύνουμε την φιάλη από την φωτιά. Τι παρατηρείτε τώρα; Η στάθμη του διαλύματος κατεβαίνει.Συμπεράσματα:
Ο όγκος των υγρών αυξάνεται όταν θερμαίνονται και ελαττώνεται όταν ψύχονται.

Παρατηρήσεις:
Ο εσωτερικός όγκος των γυάλινων δοχείων διαστέλλεται και αυτός, αλλά λιγότερο από ότι διαστέλλεται ο όγκος των υγρών που περιέχεται σ' αυτά, έτσι η διαστολή που βλέπουμε με την άνοδο του διαλύματος στο σωλήνα είναι μικρότερη από την πραγματική.