Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 22 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή υγρών

1ο ΘΕΜΑ: Τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται.

2ο ΘΕΜΑ: Το κάθε υγρό για δεδομένη μεταβολή της θερμοκρασίας παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή στον όγκο του δηλ. και στα υγρά η φύση τους παίζει σημαντικό ρόλο.

3ο ΘΕΜΑ: Η πυκνότητα ενός υγρού μεταβάλλεται με την θέρμανσή του.

4ο ΘΕΜΑ: Ανωμαλία διαστολής του νερού.

Εισαγωγή

Όπως τα στερεά, έτσι και τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται και ψυχόμενα συστέλλονται. Τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται πολύ περισσότερο από ότι τα στερεά.

Όταν θελήσουμε να θερμάνουμε ένα υγρό εκτός από την διαστολή του υγρού θα έχουμε διαστολή και του δοχείου που είναι μέσα το υγρό. Η διαστολή επομένως που θα δούμε δεν θα είναι η πραγματική, αλλά μικρότερη.