Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 21 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή στερεών

2ο ΘΕΜΑ: Αν η διαστολή εμποδιστεί προκαλείται παραμόρφωση.

Πειράματα

1. Ας παραμορφώσουμε ένα σύρμα δίχως να το αγγίξουμε.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1. Ας φτιάξουμε μια τραμπάλα.

2. Ας φτιάξουμε ένα διμεταλλικό έλασμα.

Γνωρίζετε ότι...

Απαντήσεις

1. Τα θερμόμετρα λειτουργούν με βάση την αρχή: ότι οι μεταβολές της θερμοκρασίας προκαλούν μεταβολές των διαστάσεων των θερμομετρικών υλικών.

2. Εξ αιτίας της ανομοιόμορφης διαστολής που παθαίνουν.

3. Μικρότερο από το κανονικό.

4. Θα μεγαλώσει.

5. Να το θερμάνουμε. Γιατί έτσι θα διασταλεί με αποτέλεσμα να ελευθερώσει και την βίδα.

6. Το λαστιχένιο σώμα θερμαινόμενο συστέλλεται. Αυτό οφείλεται στη δομή των μορίων του.