Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 2 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμοκρασία και η μέτρησή της

1ο ΘΕΜΑ: Η εκτίμηση της θερμικής κατάστασης
ενός σώματος χωρίς όργανα είναι υποκειμενική.


2ο ΘΕΜΑ: Τα θερμόμετρα είναι τα όργανα που μετρούν την θερμική κατάσταση των σωμάτων, την θερμοκρασία.

3ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα ως μορφή ενέργειας.