Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 16 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή στερεών

2ο ΘΕΜΑ: Αν η διαστολή εμποδιστεί προκαλείται παραμόρφωση.

Πειράματα

1. Ας παραμορφώσουμε ένα σύρμα δίχως να το αγγίξουμε.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1. Ας φτιάξουμε μια τραμπάλα.

2. Ας φτιάξουμε ένα διμεταλλικό έλασμα.

Γνωρίζετε ότι...

Πείραμα 1. Ας παραμορφώσουμε ένα σύρμα δίχως να το αγγίξουμε.

Υλικά:
Μια ξύλινη σανίδα, δυο ξύλινους στύλους, ένα κομμάτι σύρμα λεπτό, καρφιά, ένα οποιοδήποτε βαρίδι, ένα καμινέτο ή ένα κερί, σπίρτα.

Εκτέλεση: Στερεώνουμε τους στύλους πάνω στη σανίδα καρφώνοντάς τους με τα καρφιά. Δένουμε το σύρμα στους στύλους, έτσι ώστε να είναι τεντωμένο. Στη μέση του σύρματος κρεμάμε το βαρίδι. Ανάβουμε το καμινέτο και θερμαίνουμε το σύρμα.Συμπεραίνουμε: Τι παρατηρείτε;
Το σύρμα θερμαινόμενο διαστέλλεται και επειδή δεν μπορεί να επιμηκυνθεί καμπυλώνεται. Τα στερεά σώματα θερμαινόμενα διαστέλλονται. Αν η διαστολή εμποδιστεί, τότε παραμορφώνονται.

Παρατηρήσεις: Το βαρίδι τοποθετείται στην μέση έτσι ώστε να γίνει πιο εμφανής η παραμόρφωση του σύρματος.