Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 15 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

Διαστολή στερεών

1ο ΘΕΜΑ: Τα στερεά θερμαινόμενα διαστέλλονται.

Πειράματα

1. Ας θερμάνουμε μια μεταλλική ράβδο.

Πείραμα 1. Ας θερμάνουμε μια μεταλλική ράβδο.

Υλικά:
Μια ξύλινη σανίδα, ένας ξύλινος στύλος, ένα λεπτό σύρμα, ένα ελαφρύ μεταλλικό έλασμα, καρφιά, ένα καμινέτο, σπίρτα.

Εκτέλεση: Συναρμολογούμε την συσκευή που φαίνεται στο σχήμα, δηλ. καρφώνουμε πάνω στη σανίδα τον ξύλινο στύλο και με τα καρφιά στερεώνουμε το ένα άκρο του σύρματος στην σανίδα και το άλλο άκρο μαζί με το μεταλλικό έλασμα πάνω στο ξύλινο στύλο.
Στη συνέχεια ανάβουμε το καμινέτο και ζεσταίνουμε το σύρμα.Τι παρατηρείτε;
Ο δείκτης (μεταλλικό έλασμα) αποκλίνει από τη θέση ισορροπίας του. Αν σβήσουμε την φωτιά ο δείκτης και επομένως το σύρμα, επανέρχεται στην θέση του.


Συμπεραίνουμε: Τα στερεά θερμαινόμενα διαστέλλονται.