Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 13 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων

1. Διαστολή στερεών

2. Διαστολή υγρών

3. Διαστολή αερίων

Εισαγωγή

Όταν θερμαίνουμε ένα σώμα, η θερμότητα που προσφέρουμε μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των μορίων δηλ. η κίνηση των μορίων γίνεται πιο έντονη (βλέπε και προηγούμενη ενότητα). Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει η μέση απόσταση μεταξύ των μορίων, άρα το σώμα διαστέλλεται.Μακροσκοπικό ανάλογο της κατάστασης αυτής των μορίων μπορούμε να έχουμε αν στήσουμε 10 παιδιά ακίνητα το ένα δίπλα στο άλλο σχηματίζοντας κύκλο. Αν ένα εντέκατο παιδί δώσει μια σπρωξιά σ' ένα από αυτά αμέσως η κίνηση αυτή θα μεταφερθεί και στα άλλα και θα δούμε ο όγκος που καταλαμβάνουν τα παιδιά να μεγαλώνει και το σχήμα τους να χαλάει.
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι υπάρχουν ιδιότητες των σωμάτων που εξαρτώνται από την θερμοκρασία και αυτό το εκμεταλλευόμαστε στην κατασκευή θερμομέτρων. Στο παρόν κεφάλαιο θα γνωρίσουμε τις ιδιότητες αυτές καθώς και το πώς μεταβάλλονται με την θερμοκρασία.