Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 106 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία

3ο ΘΕΜΑ: Η θερμική ακτινοβολία εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας που ακτινοβολεί ή απορροφά.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Το είδος της επιφάνειας και η θερμική ακτινοβολία.

Ερωτήσεις

Απαντήσεις

1. Γιατί το άσπρο χρώμα αντανακλά σχεδόν το σύνολο των ακτινοβολιών σε αντίθεση με το μαύρο χρώμα.

2. Βλέπε προηγούμενη απάντηση.

3. Γιατί απορροφούν μικρότερα ποσά θερμότητας και διατηρούν χαμηλότερη την θερμοκρασία τους.

4. Η διάδοση με αγωγή προϋπο8έτει στερεό σώμα και καλό αγωγό.

5. Όταν είναι στους 2000oC.

6. Οι μαύρες και τραχείς επιφάνειες εκπέμπουν μεγαλύτερα ποσά θερμικής ακτινοβολίας.