Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 104 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία

3ο ΘΕΜΑ: Η θερμική ακτινοβολία εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας που ακτινοβολεί ή απορροφά.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Το είδος της επιφάνειας και η θερμική ακτινοβολία.

Ερωτήσεις

Πείραμα 1: Το είδος της επιφάνειας και η θερμική ακτινοβολία.

Υλικά:
Δύο μεταλλικά δοχεία, το ένα βαμμένο μαύρο και το άλλο όπως είναι να γυαλίζει, ζεστό και κρύο νερό, δύο θερμόμετρα, μια θερμάστρα.

Εκτέλεση: Έστω Α το δοχείο με τα μαύρα τοιχώματα και Β με τα λεία και στιλπνά. Βάζουμε και στα δύο δοχεία την ίδια ποσότητα ζεστού νερού της ίδιας θερμοκρασίας π.χ. 100oC. Επίσης βάζουμε από ένα θερμόμετρο σε κάθε δοχείο.

Παρατηρήσεις: Τι παρατηρείτε;
Η θερμοκρασία ελαττώνεται με τον ίδιο ρυθμό και στα δυο δοχεία;

Η θερμοκρασία του νερού στο μαύρο δοχείο ελαττώνεται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, δηλ. το δοχείο με τα μαύρα τοιχώματα εκπέμπει περισσότερη θερμική ακτινοβολία.

Χρησιμοποιούμε πάλι τα ίδια δοχεία και βάζουμε μέσα σ' αυτά την ίδια ποσότητα νερού συνηθισμένης θερμοκρασίας, π.χ. 20 oC. Απέναντι από τα δοχεία και σε μικρή απόσταση απ' αυτά τοποθετούμε μια ηλεκτρική θερμάστρα αναμμένη.Κοιτάξτε τις ενδείξεις των θερμομέτρων.

Σε ποιο από τα δύο δοχεία το νερό θερμαίνεται με ποιο γρήγορο ρυθμό;
Το νερό του δοχείου με τα μαύρα τοιχώματα θερμαίνεται γρηγορότερα, δηλ. το δοχείο με τα μαύρα τοιχώματα απορροφά μεγαλύτερο ποσό θερμικής ακτινοβολίας.

Συμπεραίνουμε: Οι μαύρες επιφάνειες εκπέμπουν (ή απορροφούν) σε ορισμένο χρόνο, περισσότερη θερμική ακτινοβολία από τις λείες και στιλπνές επιφάνειες.