Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 103 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία

2ο ΘΕΜΑ: Η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα εξαρτάται από την θερμοκρασία που βρίσκεται το σώμα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
1. Η θερμική ακτινοβολία σε σχέση με την θερμοκρασία ενός σώματος.

Πείραμα 1: Η θερμική ακτινοβολία σε σχέση με την θερμοκρασία ενός σώματος.

Υλικά: Δύο μεταλλικά δοχεία (π.χ. δύο κουτιά από κονσέρβα) με μαυρισμένα τοιχώματα, βραστό και χλιαρό νερό, δύο θερμόμετρα.

Εκτέλεση: Έστω Α και Β τα δύο δοχεία με τα μαυρισμένα τοιχώματα. Στο A βάζουμε το βραστό νερό θερμοκρασίας π.χ. 100 oC και στο Β βάζουμε ίση ποσότητα χλιαρού νερού θερμοκρασίας π.χ. 40oC. Βάζουμε από ένα θερμόμετρο στο κάθε κουτί. Κάθε ένα λεπτό διαβάζουμε την θερμοκρασία και στα δύο θερμόμετρα.Τι παρατηρείτε; Σε ποιο από τα δύο δοχεία η θερμοκρασία ελαττώνεται με πιο γρήγορο ρυθμό;

Το δοχείο που περιέχει το καυτό νερό ψύχεται ποιο γρήγορα, δηλ. ακτινοβολεί περισσότερη θερμότητα μέσα σε ορισμένο χρόνο.

Συμπεραίνουμε: Η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα σε ορισμένο χρόνο εξαρτάται από την θερμοκρασία που βρίσκεται το σώμα, δηλ. σ' όσο υψηλότερη θερμοκρασία βρίσκεται ένα σώμα τόσο περισσότερη ακτινοβολία εκπέμπει.