Κεφάλαιο 3: Θερμότητα

Σελίδα 101 από 106

Περιεχόμενα
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας

Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία

1ο ΘΕΜΑ: Η θερμότητα διαδίδεται και με ακτινοβολία σχεδόν αυτόματα.

2ο ΘΕΜΑ: Η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα εξαρτάται από την θερμοκρασία ενός σώματος.

3ο ΘΕΜΑ: Η θερμική ακτινοβολία εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας που ακτινοβολεί ή απορροφά.

Εισαγωγή

Για την διάδοση της θερμότητας με αγωγή ή με μεταφορά χρειάζεται n παρουσία της ύλης (στερεά, υγρά ή αέρια). Η θερμότητα όμως διαδίδεται και στο κενό. Πως αλλιώς θα θερμαινόταν η γη από τον ήλιο, δεδομένου ότι μεταξύ του ήλιου και της γης παρεμβάλλεται κενός χώρος;

Ο τρόπος αυτός διάδοσης της θερμότητας λέγεται διάδοση με ακτινοβολία.

Η θερμική ακτινοβολία διαδίδεται στο χώρο με ηλεκτρομαγνητικά κύματα (όμοια με τα φωτεινά), απορροφάται από τα διάφορα σώματα και τα θερμαίνει.