Κεφάλαιο 3: Θερμότητα
Περιεχόμενα
Κεντρική Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
Θερμότητα: Η θερμοκρασία και η μέτρησή της
Θερμότητα: Θερμική διαστολή των σωμάτων
Θερμότητα: Η θερμότητα μεταβάλλει την κατάσταση των σωμάτων
Θερμότητα: Θερμιδομετρία
Θερμότητα: Διάδοση της θερμότητας