ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

   wpe1.jpg (729 bytes)  Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών λειτουργεί με βάση το Π.Δ. 353/89/ΦΕΚ 159Α/14-6-89, ενώ άτυπα λειτουργεί ήδη από το 1986. Το Eργαστήριο έχει ως αποστολή την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, ιδιαίτερα την πειραματική διαδικασία της διδασκαλίας και τη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα πλαίσια του Eργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν ήδη αναπτυχθεί το Eργαστήριο Φυσικής-Χημείας και το Eργαστήριο Πληροφορικής.

  
wpe1.jpg (729 bytes) Το Eργαστήριο Πληροφορικής υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των Tμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. και ερευνητικά προγράμματα.

  wpe1.jpg (729 bytes)  O εξοπλισμός του Εργαστηρίου Πληροφορικής αποτελείται από 18 η/υ με επεξεργαστές Pentium IV, 2,4 GHz, 256 Ram, DVD 16X. Επίσης 5 η/υ Pentium III,  συνδεμένους σε τοπικό δίκτυο (Windows 2000) με ανάλογο εξοπλισμό σε εκτυπωτές, σαρωτές (4 HP scanjet 3500c), πολυμέσα και λογισμικό (Microsoft Office, Front Page, PhotoShop, Toolbook Instructor, AuthorWare, SPSS κλπ.). Επίσης υπάρχει σύνδεση μέσω του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος του Πανεπιστημίου με το Διαδίκτυο.

      Οι τρέχουσες εργασίες του Εργαστηρίου αφορούν την:

  wpe1.jpg (729 bytes)  αξιολόγηση της εργαστηριακής και πρακτικής εργασίας στα σχολεία,

  wpe1.jpg (729 bytes)  αξιολόγηση και αποτίμηση αναλυτικών προγραμμάτων κυρίως στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών,

  wpe1.jpg (729 bytes)  αξιολόγηση της εισαγωγής της Πληροφορικής στα σχολεία,

  wpe1.jpg (729 bytes)  ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων για αυτοδύναμη και καθοδηγούμενη μάθηση καθώς και ιστοσελίδων στις περιοχές κυρίως των Θετικών Επιστημών και της Πληροφορικής,

  wpe1.jpg (729 bytes)  εκτίμηση αναγκών και αντίστοιχη οργάνωση και ανάπτυξη επιμορφωτικών μαθημάτων,

  wpe1.jpg (729 bytes)  μελέτη της αποδοτικότητας προγραμμάτων επαγγελματικής και τεχνικής επιμόρφωσης.