Ιωάννης Ν. Γουμενάκης

Έτος γέννησης: 1964, Τόπος Γέννησης: Αιγάλεω Αττικής

Διεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 90, 12241 Αιγάλεω, τηλ.: 01 5981020

E-mail : giannis@edc.uoc.gr


 ΣΠΟΥΔΕΣ

1989-1991: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Διδακτική της Πληροφορικής από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: "Γλώσσες προγραμματισμού στην εκπαίδευση, το παράδειγμα της LOGO" Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση και κριτικός σχολιασμός των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του προγραμματισμού στην εκπαίδευση, με έμφαση στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO. Παρουσιάζονται κριτικά τα διάφορα μοντέλα εισαγωγής "μηχανών" στην εκπαίδευση, οι θεωρητικές τους αφετηρίες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
1992-1993: Στρατιωτική Θητεία
1984-1988: Εισαγωγή - Αποφοίτηση από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1982: Απολυτήριο Λυκείου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ –ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1996- Δάσκαλος αποσπασμένος στο Γραφείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης. Αρμοδιότητα: Οικονομικά-Προϋπολογισμός του Γραφείου Δ/νσης Π.Ε. Ν. Ρεθύμνης.
Άτυπη αρμοδιότητα: η μηχανοργάνωση του γραφείου.
1996- Ερευνητής, συνεργαζόμενος με το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης
1995 Επιμορφωτής στο ΠΕΚ (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο) Ρεθύμνου σε σεμινάριο με θέμα την Εισαγωγή στην Πληρoφορική για Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1989-1991 Ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) κατά τη διάρκεια των σπουδών μου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, απασχολήθηκα επικουρικά, στο εργαστήριο διδακτικής θετικών επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης στην εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος στην πληροφορική.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1999-  Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα "Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση" που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1-3 Οκτωβρίου στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, δες http://www.clab.edc.uoc.gr/conf/conf_banner.htm).
1998-  Συμμετοχή ως ερευνητής στο πρόγραμμα "REPRESENTATION". Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γαλλίας (INRP), του University of Huddersfield (United Kingdom), του Universitat oberta de Catalunia (Spain), του Universitat Pompeu Fabra (Spain), του University of Amsterdam (Netherlands), University of Mons (Belgium), του IUFM de Creteil (France), του ORFEUS (Denmark) και του ΜΑC (Ireland) -δες http://hermes.iacm.forth.gr. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διερευνηθούν οι αναπαραστάσεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, Δανία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία. Στην πρώτη φάση (Σεπτ.1998-Ιουν.1999), έγινε πιλοτική διερεύνηση των αναπαραστάσεων των μαθητών από 6 τάξεις (μια από κάθε χώρα). Τα δεδομένα περιελάμβαναν συνεντεύξεις από μαθητές, απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις μέσα στην τάξη, καθώς και κείμενα και ζωγραφιές από τους μαθητές. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί λογισμικό το οποίο βρίσκεται στη φάση της προ-αξιολόγησης και το οποίο θα επιτρέψει τη μελέτη των αναπαραστάσεων των μαθητών μέσα ένα ειδικά διαμορφωμένο υπολογιστικό περιβάλλον για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών (concept maps). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2000.
1996-1998 Ερευνητής στο πρόγραμμα: "Επίδραση των προσανατολισμένων στην αγορά προγραμμάτων κατάρτισης στους ανέργους μακράς διάρκειας" "Crivet: The impact of Labour Market Oriented Training on the Long Term Unemployed". Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με διεθνή συμμετοχή χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Στο πρόγραμμα αυτό έγινε μια αρχική μελέτη σχετικά με την ανεργία στην Ελλάδα, με ειδική έμφαση στην Περιφέρεια της Κρήτης, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων. Στην κυρίως φάση της η μελέτη εστιάστηκε σε πέντε περιπτώσεις προγραμμάτων Κ.Ε.Κ., όπου και έγινε έρευνα που αφορούσε την ποιότητα της κατάρτισης που προσφέρθηκε από τα συγκεκριμένα προγράμματα και την χρησιμότητά της στην απόκτηση εργασίας. Για το σκοπό αυτό πάρθηκαν μια σειρά από συνεντεύξεις από τους διευθυντές, διδάσκοντες και αποφοίτους των προγραμμάτων. Επίσης επιδόθηκαν ερωτηματολόγια σε όλους τους αποφοίτους αυτών των προγραμμάτων.
1997-1998 Μέλος επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την προετοιμασία πρότασης Αναλυτικού Προγράμματος για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση.
1996-1998 Ερευνητής στο πρόγραμμα διεπιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και του Γραφείου Προγραμματισμού της ΚΥΠΡΟΥ.
Τίτλος Προγράμματος: Τηλε-εκπαίδευση: Άμεση (on line) παροχή επιμόρφωσης και βοήθειας στους δασκάλους ολιγοθέσιων (μονοθέσιων, διθέσιων) και δυσπρόσιτων σχολείων με την υποστήριξη υπολογιστών.
Φορείς υλοποίησης: Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης – Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
1990-1991

 

Ερευνητής στο πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση", με τη συμμετοχή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Institute of Education, University of Sussex, United Kingdom και του Dublin City University, Ireland. Στο πρόγραμμα αυτό δόθηκε έμφαςη στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας και τους τρόπους με τους οποίους η πληροφορική μπορεί ή έχει ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1989 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS κατά το Τρίμηνο Οκτ. -Δεκ.1989, Institute of Education, University of Bath, United Kingdom.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1997

Γ. Γουμενάκης, Β. Κόμης, Π.Γ. Μιχαηλίδης: “Μια πρόταση για άμεση παροχή Επιμόρφωσης και Βοήθειας στους δασκάλους ολιγοθέσιων και δυςπρόσιτων σχολείων με την υποστήριξη υπολογιστών”. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για τη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Πανεπιστήμιο Πάτρας. Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού. Αθήνα 1997. σσ.355-367.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - ιστοσελίδων
Χρήση του Ιnternet για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες
Διδακτική της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών
Υπερμέσα και Πολυμέσα στις διαδικασίες της μάθησης
Εικονική Τάξη

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά