ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2002-3

  ΡΕΘΥΜΝΟ

Ημέρα

Ώρα

Διδάσκων

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

Δευτέρα

 3-6

Βάμβουκας

Β06Π 01

Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και μεθοδολογία

Δευτέρα

 3-6

Καλαϊτζιδάκη

Ε02Σ 10

Βασικές αρχές οικολογίας

Δευτέρα

 3-6

Μανταδάκης

Ε02Ε 07

Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου

Δευτέρα

 6-9

Μανταδάκης  

Ε02Ε 07

Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου

Δευτέρα

 6-9

Παπαβασιλείου

Ε02Ε 06

Ηλεκτρονικό Γραφείο

Δευτέρα

 6-9

Παπαπαύλου

Α06Π 02

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

Tρίτη

 3-6

Καλαϊτζιδάκη  

Ε02Σ 10

Βασικές αρχές οικολογίας

Tρίτη

 3-6

Μανταδάκης  

Ε02Ε 07

Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου

Tρίτη

 3-6

Παπαδογιαννάκης

Δ01Π 06

Η Ελληνική Γλώσσα και η Διδασκαλία της

Tρίτη

 6-9

Καλογιαννάκη  

Α07Σ 02

Ευρωπαϊκή και Οικουμενική Διάσταση στην Εκπαίδευση

Tρίτη

 6-9

Μανταδάκης  

Ε02Ε 07

Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου

Tρίτη

 6-9

Μιχαηλίδη

Β02Π 01

Ψυχολογία του παιδιού

Tετάρτη

 3-6

Καρασαββίδης

Γ03Σ 04

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Tετάρτη

 3-6

Παπαβασιλείου

Ε02Ε 06

Ηλεκτρονικό Γραφείο

Tετάρτη

 6-9

Γιαμαλάκης

Δ03Π 18

Αγωγή Υγείας

Tετάρτη

 6-9

Παπαβασιλείου

Ε02Ε 06

Ηλεκτρονικό Γραφείο

Πέμπτη

 3-6

Ιβρίντελη

Γ01Π  01

Αναλυτικά Προγράμματα

Πέμπτη

 3-6

Καραγιώργος

Γ01Σ 04

Δογματισμός στα Σχολικά Εγχειρίδια των Κοινωνικών Σπουδών

Πέμπτη

 6-9

Καραγιώργος

Γ01Σ 04

Δογματισμός στα Σχολικά Εγχειρίδια των Κοινωνικών Σπουδών

Πέμπτη

 6-9

Χουρδάκης

Α04Π 03

Η παιδεία στην Κρήτη

Παρασκευή

 3-6

Κνιθάκης

Δ02Σ 01

Φιλοσοφία της Παιδείας

Παρασκευή

 3-6

Κούρκουλος

Ε01Π 08

Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου

Παρασκευή

 6-9

Καλογιαννάκη

Α07Σ 02

Ευρωπαϊκή και Οικουμενική Διάσταση στην Εκπαίδευση

Παρασκευή

 6-9

Κνιθάκης

Δ02Σ 01

Φιλοσοφία της Παιδείας

Παρασκευή

 6-9

Παπαπαύλου

Α06Π 02

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική