Πρόσκληση για εκπαιδευτικό κέντρο


Προς: τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών της Κρήτης
Κοινοποίηση: Καθηγητή κ. Γ. Τρούλη, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Καθηγητή κ. Ι. Κανάκη, Πρόεδρο της επιτροπής σπουδών,
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης
Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κρήτης

Σε συνέχεια του από 17 Μαΐου 2002 εγγράφου μου για το θέμα της 'Εξομοίωσης' σας γνωρίζω ότι:
- Το τμήμα μας έχει υποβάλλει πρόταση για τη λειτουργία τμημάτων 'Εξομοίωσης' με τη δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων, ένα σε κάθε νομό της Κρήτης.
- Σε κάθε κέντρο προβλέπεται η δημιουργία ενός τμήματος της κατηγορίας των 28 μαθημάτων, ενός τμήματος της κατηγορίας των 10 μαθημάτων (δύο για το Ρέθυμνο που η κατηγορία αυτή δεν έχει λειτουργήσει) και δύο τμημάτων της κατηγορίας των 20 μαθημάτων (επειδή η κατηγορία αυτή έχει προτεραιότητα σύμφωνα με την προκήρυξη του ΥπΕΠ&Θ).

Όπως ενημερώθηκα από το ΥπΕΠ&Θ, η έγκριση του προγράμματος δεν προβλέπεται να γίνει πριν από τον προσεχή Οκτώβριο. Το πρόγραμμα φυσικά θα ξεκινήσει αφού οριστικοποιηθεί η έγκριση του. Προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιηθεί το αρχόμενο εξάμηνο και να υπάρχει άνεση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, παρακαλώ:
- Να κοινοποιήσετε τη συνημμένη πρόσκληση σε όσους δικαιούνται και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να παραλαμβάνετε τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής.
-Να υποδείξετε σχολείο στα όρια του νομού σας, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο.

Το εκπαιδευτικό κέντρο θα πρέπει:
- Να βρίσκεται σε μέρος εύκολα προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της "Εξομοίωσης" και από τους διδάσκοντες. Η ύπαρξη χώρου στάθμευσης (~40 αυτοκίνητα) θεωρείται, με βάση την εμπειρία από την προηγούμενη λειτουργία, απαραίτητη. Χρήσιμη επίσης κρίνεται η δυνατότητα πρόσφορης διανυκτέρευσης των διδασκόντων.
- Να μπορεί να διαθέτει 3-4 αίθουσες για μαθήματα και μία αίθουσα για εργαστήριο (Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών, ...). Οι αίθουσες και το εργαστήριο θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα της "Εξομοίωσης" τα απογεύματα των εργασίμων ημερών και, για αναπλήρωση χαμένων μαθημάτων, τα πρωινά του Σαββάτου. Τον υπόλοιπο χρόνο, φυσικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται και από το Σχολείο.
- Να υπάρχει στο διδακτικό προσωπικό του Σχολείου πρόσωπο που δέχεται να αναλάβει ως υπεύθυνο για την εποπτεία και διοικητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού κέντρου.

Σημειώνεται πως:
- Το πρόγραμμα προβλέπει δαπάνες για την κάλυψη (μέρους) των λειτουργικών εξόδων του σχολείου που θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό κέντρο μετά από σύμβαση με την σχολική επιτροπή.
- Το πρόγραμμα προβλέπει δαπάνη αποζημίωσης του υπεύθυνου του κέντρου.
- Το ύψος των δαπανών για τα λειτουργικά έξοδα και την αποζημίωση του υπευθύνου του κέντρου θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος.
- Στους χώρους λειτουργίας του προγράμματος θα πρέπει να υπάρχει σχετική πινακίδα σύμφωνα με την προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 08310-77631 και 08310-77595.


Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Π. Γ. Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής