ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικόΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ηλίας Καρασαββίδης
Warning: require(foot.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\www\ej\kar\index.php on line 96

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'foot.php' (include_path='.;C:\xampp\php\pear\') in C:\xampp\htdocs\www\ej\kar\index.php on line 96