ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΞΗΝΟΥ 2004-5

      ΧΑΝΙΑ

Ημέρα

Ώρα

Διδάσκων

Κωδικός μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

Δευτέρα

3-6

Μιχαηλίδης

Ε03Σ02

Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του Δημοτικού Σχολείου

Τρίτη

3-6

Καραγιώργος

Γ01Σ 04

Δογματισμός στα Σχολικά Εγχειρίδια των Κοινωνικών Σπουδών

Τρίτη

3-6

Κουρκούτας

Β05Π06 10

Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική παιδιών με ειδικές ανάγκες

Τρίτη

6-9

Αναστασιάδης  

Α12Σ04

Νέες Τεχνολογίες και εκπαίδευση από απόσταση στην κοινωνία της πληροφορίας

Παρασκευή

3-6

Σπαντιδάκης

Β03Σ05

Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου

Παρασκευή

6-9

Κνιθάκης

Δ02Σ01

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Παιδεία: ηθικός στοχασμός και στάση ζωής