Επικοινωνία


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


Π. Γ. Μιχαηλίδης

Τηλ. 28310-77627
e-mail: michail@edc.uoc.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ


19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Γεωργακάκη Ιωάννη 10,
Λενταριανά
ΤΚ 74100

Παπαδουλάκης Εμμανουήλ
Τζιανουδάκη Σταυρούλα

Τηλ. 28210-40556
e-mail: mail@19dim-chanion.chan.sch.gr
url: http://19dim-chanion.chan.sch.gr/


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

A. Αποστολάκη, ΤΚ 74100

Κτιστάκης Αντώνης
Παπαλεξάκης Ελευθέριος

Τηλ. 28310-28697

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Τηλ. 28310-77594, 77595
Fax: 28310-77596


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Χουρδάκη Γιωργία, e-mail: hourdaki@edc.uoc.gr
Μαργετουσάκη Αθανασία, e-mail: amarge@edc.uoc.gr
Τηλ. 28310-77631