ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΔΙΔΑΣΚΩΝ: Παναγιώτης Αναστασιάδης