Το Θεώρημα του Πυθαγόρα

pyth1.jpg (1704 bytes)

Υποτείνουσα2 = πρώτη πλευρά2 + δεύτερη πλευρά2


pyti1210.gif (3210 bytes)

Πρώτη πλευρά:    
Δεύτερη πλευρά:  
Υποτείνουσα:     
 

 


Συμπλήρωσε δύο από τα κενά πεδία.