Προηγούμενη

Επόμενη

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΝΑΤΙ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙ
1974
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΙΛΠΝΟ Ι
1975
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΝΘΙΜΟ
1975
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
90 Χ 120 EK.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Μ.

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΠΝΟ ΙΙ
1975
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ Ι
1975
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΔΥΟ ΚΑΝΑΤΙΑ (3)
1975
1976
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ ΑΦΗΜΕΝΟ
1976
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
60 Χ 60 EK.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Μ.

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΤΟ ΗΜΙΨΗΛΟ
1976
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
36 Χ 62 EK.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΟΧΥΛΙ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
1976
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΝΑΤΙ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
1976
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
52 Χ 62 EK.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Μ.

This page was created by Generator