ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οργανωτική Επιτροπή

 

Γραμματεία
Κορωνάκη Σ., e-mail: skoron@edc.uoc.gr, τηλ. +30 831 77595, fax +30 831 77596

 

Επιστημονική Επιτροπή

 

Κριτές