Τα έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνουν τα πρακτικά του συνεδρίου, αναψυκτικά και καφέ κατά τα διαλείμματα, και το επίσημο δείπνο.

Κατηγορία

Εγγραφή μέχρι 10 Ιουλίου 1999

Εγγραφή μετά τις 10 Ιουλίου 1999

Συμμετέχοντες

20.000 Δρ.

25.000 Δρ.

Ομιλητές

15.000 Δρ.

20.000 Δρ

Μέλη της ΕΠΥ, μέλη της ΕΜΕ, Καθηγητές, Δάσκαλοι

15.000 Δρ.

15.000 Δρ.

Σπουδαστές

10.000 Δρ.

10.000 Δρ.

Συνοδεύοντα πρόσωπα

10.000 Δρ.

15.000 Δρ.

  Το χρηματικό ποσό των εξόδων συμμετοχής μπορεί να κατατεθεί στους εξής λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υποκατάστημα Ρεθύμνου Αριθμός Λογαριασμού: 232 297
(η παραπάνω τράπεζα μπορεί να ζητήσει επιπλέον έξοδα).

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 460-517 459-77

Η απόδειξη κατάθεσης είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στο συνέδριο. Μπορείτε να  αποστείλετε αντίγραφο της απόδειξης στη διεύθυνση επικοινωνίας ή να την προσκομίσετε κατά την άφιξή σας στο συνέδριο.