ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επώνυμο:

Όνομα

Τμήμα:

Ίδρυμα:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Οδός - Αριθμός:

Πόλη:

T.Κ.

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

Σκοπεύω να παρακολουθήσω το συνέδριο:

Ναι Όχι 

Σκοπεύω να υποβάλω εργασία για παρουσίαση*

Ναι Όχι

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε τον τίτλο της εργασίας:

* Έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αίτησης για την ανακοίνωση εργασιών.

Φόρμα σε μορφή word.