Σχεδιασμός εξωφύλλου: Ανδρέας Κόλλιας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Μαθηματικό Τμήμα

 

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ρέθυμνο 1 - 3 Οκτωβρίου 1999

 

Pedagogical Institute

The University of Crete

Department for Primary Education

Department of Computer Science

Department of Mathematics

 

4th Pan-Hellenic Conference with International Participation

DIDACTICS OF MATHEMATICS & INFORMATICS IN EDUCATION

Rethimno 1 - 3 October 1999

 

CD & Web Design:
Παναγιώτης Γ. Μιχαηλίδης
Αθανασία Μαργετουσάκη

HTML coding:
Παναγιώτης Γ. Μιχαηλίδης
Νίκος Προεστάκης

Copyright & Disclaimer