Χορηγοί

Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από:

Ø     Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ø      Το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ø     Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Ø     Τον Εκδοτικό όμιλο "ΙΩΝ"

Ø      Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Ø     Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Κρήτης