Επιτροπές Συνεδρίου

Επιστημονική Επιτροπή


N. Βαλανίδης - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Β. Ζόγκζα - Πανεπιστήμιο Πατρών
Γ. Ιωαννίδης - Πανεπιστήμιο Πατρών
Χ. Ιωαννίδης - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μ. Καλαϊτζιδάκη - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γ. Καλκάνης - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Π. Καριώτογλου - Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Κατσίκης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π. Κουμαράς - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κ. Κωνσταντίνου - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Α. Μικρόπουλος - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π. Μιχαηλίδης - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Π. Μίχας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γ. Παπαγεωργίου - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κ. Σκορδούλης - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γ. Τσαπαρλής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Β. Τσελφές - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κ. Χαλκιά - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ι. Χατζηγεωργίου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δ. Ψύλλος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οργανωτική Επιτροπή


Παναγιώτης Γ. Μιχαηλίδης
Aναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης - Πρόεδρος

Δρ. Ανδρέας Κόλλιας
Π.Δ. 407/80, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Κρήτης

Δρ. Ηλίας Καρασσαβίδης
Π.Δ. 407/80, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Νεκτάριος Τσαγλιώτης
Υποψήφιος Διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεώργιος Μαλανδράκης
Υποψήφιος Διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Αθανασία Μαργετουσάκη
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Μιλτιάδης Τσίγκρης
Καθηγητής ΠΕ4 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης