Η προσκληση για υποβολή εργασιών στο HSci2007 είναι ανοιχτή. Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες.
Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Hands-on Science, θα πραγματοποιηθιεί 23 - 27 Ιουλίου 2007 στο νησί Ponta Delgada, Azores, Portugal. Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες.

HSci2005 - 2nd International Conference
 

English text

Hands-on Science: Science in a changing Education

 

for Hsci2004 click here

July 13 -16, 2005 - University of Crete campus at Rethymno - Greece.

Κατά τα τελευταία έτη έγιναν ή γίνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές και άλλες χώρες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Αν και η έκταση και το είδος των μεταρρυθμίσεων διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, κοινό στοιχείο όλων αποτελεί η αυξανόμενη σημασία της εκπαίδευσης στις Φυσικές επιστήμες, οι οποίες γίνονται σπουδαίο συστατικό του Αναλυτικού Προγράμματος συγκρίσιμο με αυτό της Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Ο τομέας της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών που αποτελεί μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης στις Φυσικές επιστήμες έχει επίσης προσελκύσει εκπαιδευτικούς και ερευνητές με επέκταση του και σε ευρύτερες πτυχές όπως οι υιοθετούμενες διδακτικές προσεγγίσεις, οι υποκείμενες θεωρίες μάθησης, τα διδακτικά μέσα και η χρήση νέων τεχνολογιών (ιδιαίτερα της πληροφορικής) και, επίσης, άλλες παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στις Φυσικές επιστήμες.

Η αποτελεσματικότητα εντούτοις εξαρτάται έντονα από το σκοπό της εκπαίδευσης στις Φυσικές επιστήμες, θέμα που σχετίζεται άμεσα με τους λόγους (πολιτισμικούς, χρησιμοθηρικούς, προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικούς), για τους οποίους συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στο σχολικό πρόγραμμα. Οποιαδήποτε όμως και να είναι η κύρια έμφαση, η εκπαίδευση στις Φυσικές επιστήμες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρακτική εργασία (πειραματισμός, κατασκευές, καινοτομική εφαρμογή ’γνωστών θεωριών’, διερώτηση, κλπ).

Από την άποψη αυτή, η πρακτική εργασία είναι ουσιαστική για την κατανόηση των Φυσικών επιστημών και, κατά συνέπεια, είναι θεμελιώδης για τον επιστημονικό και τεχνολογικό αλφαβητισμό. Καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός αποφάσεων εξαρτάται από τις εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία, για να μπορεί ο πολίτης μιας δημοκρατικής κοινωνίας να συμμετέχει με τις δικές του δυνατότητες πρέπει όχι μόνο να είναι επιστημονικά και τεχνολογικά εναλφάβητος αλλά να μπορεί να έχει επίσης τις γνωστικές εκείνες δεξιότητες που να του επιτρέπουν να αποφασίζει και με ατελείς τεχνικές γνώσεις, πχ για θέματα στα οποία δεν είναι ειδικός. Η εκπαίδευση στις Φυσικές επιστήμες παρέχει ένα φυσικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων. 

Με τη συλλογιστική αυτή, το δίκτυο  Hands-on Science (HScι), που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανώνει ως μια από τις δραστηριότητές του ένα ετήσιο Διεθνές Συνέδριο. Στις 5 - 9 Ιουλίου 2004 στη Λουμπλιάνα, Σλοβενία, το δίκτυο οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το HSci 2004 συνέδριο με θέμα Teaching and Learning Science in the XXI Century.  Το κύριο θέμα του Hsci 2005 Διεθνούς Συνεδρίου, τη διοργάνωση του οποίου έχει αναλάβει το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι Science in a changing Education και θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, στις 13-16 Ιουλίου 2005.

Σκοπός του Δικτύου H-Sci η προώθηση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και η ανάπτυξη του επιστημονικού αλφαβητισμού. Ενθαρρύνει γενικότερες καινοτομικές προσεγγίσεις κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στα σχολεία με πειραματισμό. Διευρύνοντας την φυσιογνωμία και τη γοητεία των Φυσικών Επιστημών, αποβλέπομε επίσης σε συνολική αύξηση της επιθυμίας για συνολική ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες.

Ως συντονιστής του δικτύου Hands-on Science με ευχαρίστηση σας προσκαλώ και σας καλωσορίζω στο 2ο Διεθνές Συνέδριο “Hands-on Science. Science in a changing Education”, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 13 έως 16 Ιουλίου, 2005.

Braga, Portugal, 17 November 2004.

                                                                                                             

Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa, (Chair)